Fagstoff

ATP-godkjenningsbevis

Publisert: 04.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Transportetikett

Her lærer du hvilke dokumenter du må håndtere ved transport av lett bedervelige matvarer.

Ved transport av lett bedervelige matvarer skal transportmateriellet være ATP-godkjent. Samtidig skal godkjenningsbeviset følge med under transport og forevises Tollvesenet ved grensepassering. Vi finner reglene i ”Forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler”. 

 

 

§ 1. Ved transport av kjølte, fryste og dypfryste næringsmidler samt lett bedervelige næringsmidler som er angitt i bestemmelsene gitt i medhold av § 2, skal kun nyttes transportmateriell som er godkjent og merket ifølge traktat om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (ATP) når næringsmidlet:

a)      innføres til Norge ved

  • transport på vei eller jernbane
  • sjøtransport som er kortere enn 150 km under forutsetning av at næringsmidlene uten omlasting transporteres i det materiell som benyttes for transport på land og at sjøtransporten skjer i tilknytning til forutgående og/eller etterfølgende transportetapper på land

b)      på samme måte utføres fra Norge for innførsel til land som har tiltrådt ATP-traktaten.

§ 6. Ved grensepassering skal gyldig ATP-sertifikat forevises Tollvesenet.

§ 7. Kan gyldig ATP-sertifikat for transportmiddelet ikke forevises Tollvesenet, er det forbudt for varemottakeren å iverksette lossing eller på annen måte forføye over varepartiet med mindre det lokale næringsmiddeltilsyn har undersøkt varene og gitt tillatelse til dette.

 


FRC-godkjent kjøretøyFRC-godkjent kjøretøy.
Fotograf: Veøy AS
 

I Norge bruker de fleste FRC-godkjent materiell til termotransport. For nytt utstyr gjelder godkjenningen maksimalt i seks år. Etter dette kan utstyret godkjennes for videre bruk i maksimalt tre år. Første bokstav F betyr at kjøretøyet er utstyrt med mekanisk kjøleanlegg. Andre bokstav R betyr at kjøretøyet har rik isolasjon, det vil si at kjøretøyet er godkjent for termotransporter. Siste bokstav C angir hvilken temperaturklasse kjøretøyet er sertifisert for. For klasse C skal temperaturen i termoskapet kunne reguleres mellom +12 °C og -20 °C.