Fagstoff

CMR-fraktbrev

Publisert: 04.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Transportetikett

Her lærer du hvilke krav loven stiller til internasjonale vegfraktavtaler.

Basert på CMR-konvensjonen har den internasjonale vegtransportunionen (IRU – International Road Transport Union) utarbeidet et fraktbrevformular. Fraktbrevet har 18 felt og dekker den obligatoriske informasjonen som et internasjonalt bilfraktbrev skal ha.


CMR-fraktbrevCMR-fraktbrev. 

CMR-konvensjonen ble gjort til norsk lov i 1969 og er innarbeidet i Vegfraktloven. Vi finner reglene om hva et internasjonalt bilfraktbrev skal inneholde, i Vegfraktloven § 10.

Vegfraktloven § 10. Ved internasjonal befordring skal fraktbrevet inneholde følgende opplysninger:

CMR-fraktbrevrubrikk

a)      sted og dag for utferdigelsen

16

b)      avsenderens navn og adresse

1, 16

c)      fraktførerens navn og adresse

15, 17

d)     sted og dag for overtakelsen av godset, og bestemmelsesstedet

3

e)      mottakerens navn og adresse

2, 18

f)       den vanlige betegnelse på godsets art og pakningsmåten, ved farlig gods den alminnelig godtatte betegnelse

6–8

g)      antall kolli, deres særskilte merker og nummer

5

h)      godsets bruttovekt eller dets mengde angitt på annen måte

9, 10

i)        kostnader i sammenheng med befordringen (frakt, tilleggskostnader, tollavgifter og andre kostnader som påløper i tiden fra avtaleslutningen til utleveringen)

14

j)        nødvendige forholdsordrer vedrørende tollbehandling og andre formaliteter

11

k)      erklæring om at befordringen uansett annen avtale er undergitt konvensjonen (jf.§ 1) eller lov som er i samsvar med konvensjonen

12

I forekommende tilfelle skal fraktbrevet også gi opplysning om:

a)      forbud mot omlasting

 

b)      de kostnader avsenderen påtar seg å betale

 

c)      etterkravsbeløp som skal innkreves ved utleveringen

 

d)     angitt verdi av godset og det beløp som særlig utleveringsinteresse utgjør, jf. §§ 33 og 35 annet ledd

 

e)      avsenderens forholdsordrer til fraktføreren om forsikring av godset

 

f)       avtalt tidsfrist for fullføring av befordringen

 

g)      fortegnelse over de dokumenter som er stillet til fraktførerens rådighet

 

Partene kan ta inn i fraktbrevet andre opplysninger som de anser påkrevet.

 

Her er det viktig at du sjekker at du utleverer godset til riktig mottaker.