Fagstoff

Videobasert salgsopplæring - Kjøpsatferd

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Videobasert salgsopplæring - kjøpsatferd

«Vi opererer med to former for innkjøp – store innkjøp som man gjør en sjelden gang, og mindre innkjøp som man gjør mer kontinuerlig og løpende. Vi gjør avtaler med leverandører for ett eller to år av gangen.» Dette er råd og tips den nyansatte innkjøpssjefen får fra sin nærmeste overordnede. Vi tilbyr fire undervisningsopplegg der videoeksempler står sentralt. Dette videoknippet handler om kjøpsatferd i de ulike markedene.

Ressursknipper om kjøp og salg

Fire knipper med undervisningsressurser ligger under de respektive kompetansemålene på Vg1 og Vg2. Ressursene kan selvfølgelig benyttes på tvers av trinn og programområder. Hvert knippe tar for seg et sentralt tema fra læreplanen og består av filmer, oppgaver og klasseromsaktiviteter.

Følgende fire kompetansemål blir behandlet:


Kjøpsatferd

Dette videoknippet handler om kjøpsatferd på ulike markeder, men med vekt på det profesjonelle markedet. Her får vi først en introduksjon til temaet i form av et kort videoforedrag  på cirka fem minutter. Kjøpsatferd på de ulike markedene gjennomgås der forskjeller i behov og motiv forklares med gode eksempler. Eksemplene knyttes opp mot forskjeller mellom bedriftsmarkedet og forbrukermarkedet.

I et videocase får vi være vitne til en iscenesatt samtale mellom en nyansatt innkjøper og hans sjef. Samtalen dreier seg om innkjøpsrutiner med vekt på fordeling av ansvar. Teorien blir belyst med praktiske eksempler.

Klasseromsaktiviteter

Elevene får også prøve seg: Tilleggsressursene presenterer aktiviteter som kan brukes i klasserommet, der elevene gjennom rollespill og kreative oppgaver tilegner seg lærestoffet. Her er det også plass for evaluering    og refleksjon. 

Ressursknippet inneholder også forslag til prosjektoppgaver og en interaktiv test der elevene kan vise hva de har lært.

Høy teknisk og pedagogisk kvalitet

Det er Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen som produserer læringsressursene i samarbeid med Hans Michael Wade, som er lærer ved Bjørgvin videregående skole.

«Vi trenger materiale som kan supplere det tekstbaserte stoffet», sier han og er glad for å kunne sette undervisningsideer ut i livet sammen med profesjonelle videoprodusenter. Til lærerveiledningene har han plukket sine beste opplegg for klasseromsaktiviteter.

Relatert innhold

Faglig