Fagstoff

Blod og blodårer

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 28.09.2017
Blodårer med blodceller

Vi har blodårer med blod overalt i kroppen vår. Blodårene er viktige for transport, kommunikasjon og for at blodet hele tiden skal være hensiktsmessig fordelt til organer og kroppsdeler. Hver eneste celle i kroppen din er avhengig av å være i nærheten av en blodåre slik at den kan motta og kvitte seg med stoffer og varme. Dette skaper et stabilt miljø for cellene og er en forutsetning for at de skal kunne utføre oppgavene sine.

Arterier og venerTverrsnitt av en vene (til høyre) og en arterie (til venstre). Venene har større diameter enn arteriene og fungerer derfor som et lager for blodet i kroppen. I venene har blodet mindre fart og blodtrykk enn i arteriene. 

 

Lungeblærer omgitt av kapillærerLungeblærene er omgitt av kapillærer. Den nære kontakten mellom de tynne blodårene (kapillærene) og lungeblærene effektiviserer gassutvekslingen. 

 

 Sentrifugerør med innholdet delt i tre sjikt.Sentrifugert blod. De røde blodcellene legger seg nederst, blodplasmaet er øverst, mens de hvite blodcellene og blodplatene utgjør skillet i midten. 

 

Hvit blodcelleHvit blodcelle, granulocytt, som er aktiv ved allergiske reaksjoner. 

Arterier

Den største arterien går ut fra hjertet og kalles aorta. Aorta har tykke, muskuløse vegger slik at den skal tåle og opprettholde det høye trykket blodet har på vei ut av hjertet. Dette trykket kalles blodtrykketBlodtrykket er det trykket som blodstrømmen utøver på åreveggene i arteriene. Blodtrykket blir oppgitt som to tall, for eksempel 120/80, og viser systoletrykket over diastoletrykket. Systoletrykket er blodtrykket i arteriene når venstre hjertekammer trekker seg sammen, mens diastoletrykket  er blodtrykket i arteriene når venstre hjertekammer er i ro. Blodtrykket oppgis i mmHg (millimeter kvikksølv)..

Hjerte  og aorta Aorta forgreiner seg hele tiden til mindre og mindre arterier. I veggene i arteriene er det elastisk bindevev og glatt muskulatur. Det elastiske vevet gjør at arteriene utvides når hjertet trekker seg sammen. Trykkbølgene som dannes i arteriene når høyre hjertekammer trekker seg sammen, kalles puls. Arteriene trekker seg deretter passivt sammen når hjertet slapper av, og presser blodet videre over i arteriolene. Arterioler er arterier som leder blodet inn til organene. De har mye glatt muskulatur og kan derfor regulere blodgjennomstrømningen i de forskjellige organene.

Kapillærene og utveksling av stoffer

Arteriolene forgreiner seg til ørsmå kapillærer med tynne årevegger. Det er mange milliarder kapillærer i kroppen, og hvert enkelt kapillær har en diameter omtrent på størrelse med en enkelt rød blodcelle (cirka 0,001 mm). Kapillærveggen består av bare ett cellelag og er derfor godt egnet til utveksling av næringsstoffer, gasser og avfallsstoffer mellom blodet og cellene. Blodet flyter svært langsomt gjennom kapillærene, og avstanden mellom en celle og nærmeste kapillær er kort. Dette gjør at det kan foregår en omfattende stoffutveksling mellom kapillærene og cellene ved diffusjon.

Venene

Tegning av blodåre og muskler.Muskelvenepumpa. Blodet strømmer fra kapillærene over i venoler (små vener) og samles videre i de større venene. Blodtrykket i venene er lavt sammenlignet med det i arteriene, men høyt nok til at blodet strømmer tilbake til hjertet. Bruk av beinmuskulaturen øker blodtrykket i venene og letter dermed blodets tilbakestrømning til hjertet. Dette kalles muskel-vene-pumpaMuskelvenepumpa.Blodtrykket i venene er svært lavt sammenlignet med blodtrykket i arteriene. Klaffer i venene sørger imidlertid for at blodet alltid vil strømme i en retning, tilbake mot hjertet. I tillegg kan veggene i de fleste venene presses helt sammen. Dette er viktig for muskelvenepumpa som også bidrar til at veneblodet transporteres tilbake mot hjertet.Muskler som omgir venene, utøver et trykk på disse slik at veneveggene klemmes sammen og blod presses videre gjennom venene. Samtidig sørger veneklaffene for at blodet strømmer i riktig retning. Muskelvenepumpa er spesielt viktig for transporten av blod opp fra beina ved gåing og løping.. Klaffer i venene i armer og bein sørger for at blodet strømmer i riktig retning – mot hjertet.

Blodet

Blodet virker ensartet når det drypper fra et sår. Undersøker vi det nærmere, ser vi at det består av ulike celler som flyter i en væske som kalles blodplasma. Blodet har tre typer celler, som alle har ulike oppgaver: røde blodceller, hvite blodceller og blodplater.

  

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig

Fagstoff