Oppgave: Drøfte

Analyser bilde av avislesere

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

avislesere  

Oppgave

Studer fotografiet ovenfor.

 

 1. Hvilke elementer består dette fotografiet av?
 2. Hvordan er fotografiet komponert (forgrunn, mellomgrunn, bakgrunn)? Se spesielt på hvordan personene i bildet er plassert i forhold til hverandre.
 3. Viktige elementer i et bilde plasseres ofte i "det gylne snitt". Litt forenklet kan du dele bildet inn tre deler på langs og på tvers. Der linjene skjærer hverandre, finner du det gylne snitt. Hvilke elementer i dette bildet er plassert i disse skjæringspunktene? Hvorfor?
 4. Vannrette linjer i et bilde skaper ro og dybde. Loddrette linjer gir et inntrykk av høyde, kraft og verdighet. Diagonale linjer skaper energi, uro og bevegelse. Hvilke hovedlinjer preger dette bildet? Hvilken effekt gir det?
 5. Hvilke av personene har vi blikkontakt med? Hvilken effekt gir det?
 6. Bildet er i svart og hvitt, med sterke kontraster. Hvilken effekt gir det?
 7. Hva sier dette fotografiet om kjønn og medier?

 

 

 

Relatert innhold

Teoretisk stoff

Generelt