Oppgave: Problem

Hvem er det bilde av i avisen?

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediepåvirkning logo    

Tid

30 min

 

Vanskegrad

lett

 

Ressurser

SSB: Fakta om Norge 

Avislesning  

Oppdrag

Du har trolig tilgang til en eller flere papiraviser. Velg en av disse. Studer de bildene avisen har valgt å bruke, både i annonser og i redaksjonell tekst. Hopp over bilder av folkemasser, eller der det er vanskelig å se om personene er kvinner eller menn.

 1. Hvor mange menn er det bilde av i avisen?
 2. Hvor mange kvinner er det bilde av?
 3. De fleste aviser deler stoffet sitt inn i avdelinger.
  – I hvilken del av avisen er det flest menn?
  – I hvilken del av avisen er det flest kvinner?
  Hvordan vil du forklare at det er slik?
 4. Se så på aldersfordelingen. Hvor mange bilder av barn, unge og eldre finner du?
 5. Finner du noen bilder av personer med funksjonshemninger?
 6. Hvor mange av personene på bildene i avisen har en annen etnisk bakgrunn enn norsk?
 7. En riksdekkende avis henvender seg til hele landet. En regions- eller lokalavis henvender seg til lesere i et bestemt geografisk område.
  – Gjenspeiler bildene i avisen de ulike gruppene som befolkningen i avisens målområde består av?
  – Hvorfor eller hvorfor ikke?

 

 
Relatert innhold

Teoretisk stoff