Oppgave: Forsøk

Fra han til hun

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediepåvirkning logo   

Tid

1 time

 

Vanskegrad

lett

 

 

 

Ressurser

Onlineaviser.no 

Mann og kvinne  

Eksperiment

Hensikten med eksperimentet er å studere hva som skjer nå kjønnsperspektivet i en avistekst endres.

 

Del klassen i to. Elevene i hver halvdel deles deretter i mindre grupper. Hver gruppe velger en nettavis eller en papiravis som de vil studere nærmere.

 

Gruppene som tilhører den ene halvdelen av klassen, skal nå bytte ut ordene han/ham med hun/henne og mann med kvinne i en eller flere nyhetssaker. Bytt også ut bilder av menn med bilder av kvinner.

 

Gruppene som tilhører den andre halvdelen av klassen, bytter ut ordene hun/henne med han/ham og kvinne med mann i en eller flere nyhetssaker. Bytt også ut bilder av kvinner med bilder av menn.

 

Velg personer som dere mener kan brukes som kilder eller referansepersoner på lik linje med de personene avisene opprinnelig har valgt. Dersom avisen for eksempel har intervjuet en ekspert på et område, bør dere finne en person av motsatt kjønn som også er ekspert på det samme temaet. Bilder bør erstattes med bilder av personer som figurerer på omtrent samme måte.

 

Diskuter i klassen:

Hva skjer når kjønnsperspektivet i en avistekst endres?

 

Relatert innhold

Teoretisk stoff