Fagstoff

Videobasert salgsopplæring - Behov og motiv

Publisert: 13.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 Ungdommer som er opptatt med hver sin mobiltelefon. Fotografi.

«Hva tror du at du vil bruke telefonen mest til? Hvordan pleier du å høre på musikk?» Slik stiller selgeren spørsmål for å finne ut hva slags telefon Anne har behov for. Dette kurset handler om hvordan selgeren avdekker kundens behov og motiv for å kunne tilby kunden det beste produktet.

 

Videobasert salgskurs

Vi tilbyr fire videobaserte salgskurs med varierte undervisningsressurser. Hvert kurs tar for seg et sentralt tema innenfor salg og består av filmer, oppgaver og klasseromsaktiviteter.

Følgende fire tema blir behandlet:

Behov og motiv

Dette kurset handler om behov og motiv og om Maslows behovsteori. Her får vi først en introduksjon til temaet i form av et kort videoforedrag på cirka fem minutter. Foredraget gir en god innføring i Maslows behovspyramide, og de tre motivgrunnene som ligger bak et kjøp, blir også behandlet.

I et videocase får vi være vitne til en iscenesatt salgssamtale der Anne er på jakt etter ny mobiltelefon. Klarer selgeren å stille de riktige spørsmålene for å avdekke kundens behov? Gjør selgeren en god jobb? Hvilke behov skal mobiltelefonen dekke hos kunden?

Filmen brukes til å illustrere poengene fra foredraget og kan også være et godt utgangspunkt for klassediskusjon.

Klasseromsaktiviteter

Tilleggsressursene presenterer aktiviteter som kan brukes i klasserommet, der elevene kan velge mellom én eller flere kreative oppgaver som tar for seg temaet behov og motiv. Her er det også plass for evaluering og refleksjon.

Kurset inneholder også forslag til prosjektoppgaver og en interaktiv test der elevene kan vise hva de har lært.

 

Oppgaver
Relatert innhold