Oppgave: Arbeidsoppdrag

De gode eksemplene på KK1 – prosjekter og undervisningsopplegg

Publisert: 11.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Ungdom som planlegger

"De gode eksemplene" er tenkt som en ressurs til lærer og elever i kommunikasjon og kultur 1. Her vil du finne gjennomprøvde undervisningsopplegg som kan egne seg til fagdager og prosjekter. Siden vil oppdateres løpende.

Undervisningsopplegg og prosjekter

Dette er undervisningsopplegg som brukt i sin helhet kan passe til en fagdag eller en ukes arbeid, men de kan også fint deles opp i timebolker.

Tema: kulturbegrepet

Dette kan passe i starten av kurset. Se på hva kultur er, og hvordan det defineres i Hva er kultur? For å øke forståelsen for kulturbegrepet anbefales det å gjøre Kulturbegrepsoppgave

Tema: interkulturell kommunikasjon

Mange synes de opptrer korrekt når de hilser i handa. Er det like passende over alt? Se på ulike hilsemåter rundt omkring i verden for å øke interkulturell kompetanse i Internasjonale hilseskikker.

Tema: ikke-verbal kommunikasjon

Er et smil et smil? Betyr det det samme over alt? Smilet – et universelt språk? 

Tema: språk og makt

Språk er makt, det gjelder både verbalt og ikke-verbalt språk. Hvordan manipulerer vi og manipuleres vi?
Hersketeknikker
Hersketeknikker – oppgave 

Tema: lag en film og analyser den

På medie-og kommunikasjonsfag skal elever lage en liten reklamefilm. Her lærer man å bruke storyboard. Opplegget kan med små tilpasninger fungere fint i kommunikasjon og kultur.

Lag en reklamefilm om faget ditt  

Etter å ha laget filmen, kan man se på målgruppe og kommunikasjonssituasjon, valg av modi og analysere de retoriske fasene.

Oppgave: Lag en reklamefilm

Tema: bruke nyheter i kommunikasjon og kultur

I samarbeid med NTB har NDLA publisert noen aktualitetssaker. Til flere av disse er det knyttet oppgaver som kan egne seg i faget. Disse sakene er lagt i meny for nyheter på vår fagside. Ett eksempel her er Jezidi. Her kan du se Anja Breiens dokumentarfilm og få kunnskap om denne kurdiske folkegruppen.

Tema: analyse av film

Filmrommet.no har gitt NDLA tilgang til noen aktuelle spillefilmer og kortfilmer i vårt fag. Du kan nå se filmene og arbeide med oppgaver til blant annet  Skylappjenta – en historie om identitet, Veiviseren – oppgaver for kommunikasjon og kultur og Farukhs mynt – en novellefilm om asylsøkere og oss andre