Fagstoff

Mottaker

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Det siste leddet i godstransporten er å levere varene hos mottaker. Før levering må man sjekke godsets tilstand og antall, og hvis alt stemmer, skal man ha en kvittering på at lasten er levert. Kunden kan kvittere enten på fraktbrevet eller elektronisk. Det er viktig at datoen er riktig, for da unngår man uenighet om hvilket tidspunkt varene ble levert på.

Levering av varer
Fotograf: Georgsen, Tone