Fagstoff

Kalkyle

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Å prissette et transportoppdrag betyr å fastsette det fraktbeløpet en transportkjøper må betale for et oppdrag.

Les om prissetting av ulike transportoppdrag her. 

Les om prissetting av enkeltsendinger her. 

Les om prising av samlastgods for næringslivskunder her. 

Les om prisging av partigods her. 

Les om prisging av hel konteiner her. 

Les om pris for langsiktige transportoppdrag her.