Fagstoff

Utgifter og kostnader

Publisert: 06.02.2013

Når man selger en transporttjeneste, gir det en inntekt. Denne inntekten skal dekke de kostnadene som produksjonen medfører, og i tillegg bidra til et økonomisk overskudd.

Husk at vi skiller mellom utgifter og kostnader, og forskjellen forklarer vi enkelt med et eksempel:

Når du fyller tanken på en bil med drivstoff, inngår du en betalingsforpliktelse. Du må betale for drivstoffet du har fylt, og dermed har du bådratt deg en utgift.

En kostnad er når du forbruker en produksjonsfaktor – drivstoffet blir altså en kostnad når du starter bilen og bruker av drivstoffet. Kostnader kan være variable eller faste. Drivstoff er en variabel kostnad som avhenger av hvor mye du kjører, mens forsikring oftest er regnet som en fast kostnad innenfor et år.