Fagstoff

I utlandet

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Skal du planlegge transport til utlandet, kan du velge mellom flere alternative kjøreruter. Det kan være lurt å ta trygghet for sjåfør og last med i vurderingen, og da blir trygge kjøreruter og bevoktede parkeringsplasser viktige argumenter.

Fredrikshavn
Fotograf: Henning Bagger

 

Ofte må man velge om man skal kjøre eller ta ferge ut av Norge. Mange tenker at ferge er dyrt, og glemmer at det er kostbart å kjøre også. I tillegg vil sjåføren få hvile under en fergereise. Flere steder i Europa er det muligheter for å få lastebil og tilhenger på jernbane også.