Fagstoff

I Norge

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

I Norge er ikke veivalget så vanskelig, man må bare velge en kjørerute som er tillatt for det aktuelle kjøretøyet.

Aksellasten, den vekta kjøretøyet overfører til veien, kan variere. På hovedveiene er vanlig tillatt aksellast 10 tonn, men dette må du sjekke om du ikke er sikker. Opplysningene finner du i veiliste for riksveier og veilister for fylkes- og kommunale veier. 

Lastebil på vinterføre
Fotograf: Rolf Øhman

Vanligvis foretrekkes den raskeste ruta mellom A og B. Det gir kortest kjøretid, og normalt medfører det også mindre forbruk av drivstoff. Men for veitransport kan det imidlertid være hindringer man må ha oversikt over, som for eksempel lave underganger eller broer med andre vektgrenser. Er det slike hindringer, blir gjerne ikke den tilsynelatende korteste ruta kortest likevel. Husk også at minst mulig drivstofforbruk gir minst mulig utslipp av CO2.

 

1 liter diesel gir 2,66 kg CO2