Fagstoff

Tidsrestriksjoner

Publisert: 04.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

For spesialtransport som krever dispensasjon, altså en spesiell tillatelse, for å fraktes på vei, kan det bli bestemt at transporten skal gjennomføres til bestemte tider på døgnet når trafikken er liten. I andre land kan det kreves en spesiell tillatelse for å kjøre lastebil i helgene. Tyskland har en slik ordning.

 

Spesialtransport gjennomføres ofte på tider med liten trafikkSpesialtransport gjennomføres ofte på tider med liten trafikk.
Fotograf: Tore Wuttudal