Fagstoff

Forsinkelse

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Ved all transport er det viktig at man avtaler et realistisk leveringstidspunkt for godset.

 

Om det oppstår forsinkelse, kan oppdragsgiveren kreve redusert fraktbeløp eller fri frakt. Dette er regulert i lov om vegfraktavtaler for veitransporten. Tilsvarende bestemmelser finnes for alle de andre transportmidlene. Det er ikke lov å legge opp til leveringstidspunkt som medfører lovbrudd for å holde fraktavtalen. Loven går dermed foran avtalen.

 

Avtal realistisk leveringstidspunktAvtal realistisk leveringstidspunkt.
Fotograf: Trygve Indrelid

Vær også oppmerksom på at det er omvendt bevisbyrde i transportretten. Det betyr at hvis mottakeren hevder at du er forsinket, skal du bevise din uskyld. Dette gjør man ved å vise til fraktbrev som er kvittert av mottaker og er uten anmerkninger.