Fagstoff

Forsinkelse

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ved all transport er det viktig at man avtaler et realistisk leveringstidspunkt for godset.

 

Om det oppstår forsinkelse, kan oppdragsgiveren kreve redusert fraktbeløp eller fri frakt. Dette er regulert i lov om vegfraktavtaler for veitransporten. Tilsvarende bestemmelser finnes for alle de andre transportmidlene. Det er ikke lov å legge opp til leveringstidspunkt som medfører lovbrudd for å holde fraktavtalen. Loven går dermed foran avtalen.

 

Avtal realistisk leveringstidspunktAvtal realistisk leveringstidspunkt.
Fotograf: Trygve Indrelid

Vær også oppmerksom på at det er omvendt bevisbyrde i transportretten. Det betyr at hvis mottakeren hevder at du er forsinket, skal du bevise din uskyld. Dette gjør man ved å vise til fraktbrev som er kvittert av mottaker og er uten anmerkninger.