Fagstoff

Semitrailer

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Semitraileren har blitt et dominerende kjøretøy for gods. Trailer betyr egentlig tilhenger, og semitrailer betyr da en halv tilhenger.

Semitrailer.Semitrailer.
Fotograf: Sigmund Krøvel-Velle

 

Semitilhengere kalles i dagligtale for bare trailer, semi eller tralle. Denne blir lastet og trekt rundt omkring med ulike trekkvogner – altså lastebiler beregnet for å trekke semitilhengere. På sjø og bane sendes traileren uten trekkvogn. Dette kalles for et ro-ro-system, som betyr roll-on/roll-off. På denne filmen ser du hvordan lasting og lossing av trailere fra et skip foregår.