Fagstoff

Lastebil

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Det er viktig å benytte et egnet transportmiddel til transporten. Faktorer som virker inn på valget av transportmiddel, er hvor godset skal, hvilke transportmidler som er tilgjengelige, og godsets transporttekniske egenskaper.

En annen faktor er om godset er bygd opp i større enheter (enhetslast) og dermed er egnet for maskinell håndtering. Pallegods er eksempel på en type enhetslast. Man kan også vurdere om man skal bruke intermodal transport – som går på flere transportmidler og bygges opp ved bruk av standardiserte lastbærere som konteinere av ulike typer.

Lastebilen er i første rekke et nærtransportmiddel, men den blir også brukt i grenseoverskridende transport. I mange tilfeller inngår lastebil også i en transportkjede. Skal du planlegge en oversjøisk transport, vil flere transportmidler være involvert, og en konteiner er et mulig valg. Se figuren under.

Transportkjeden.Transportkjeden.
Opphavsmann: Bjørn Nordheim
 

                                 

En lastebil kan bygges opp for å kunne transportere det meste – den kan spesialiseres mot en type gods, eller den kan bygges opp slik at den dekker flere behov. Den maksimale lengden en lastebil kan ha, er 12 meter. En europall er 1,2 meter lang og 0,8 meter bred. Det er europallen vi tar utgangspunkt i når vi snakker om at en lastebil har 25 palleplasser. For biler som skal trekke tilhenger, er det normalt med 17 palleplasser. De største lastebilene kan ha et innvendig volum på cirka 60 m3.

 Lasting av paller
Fotograf: Frode Pedersen