Fagstoff

Internasjonalt

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Ved internasjonale transporter benytter man alle transportmidler. På varer der tidsfaktoren spiller en viktig rolle, bruker man fly. For eksempel transporteres norsk fisk og sjømat over hele verden med fly, mens det er bil og bane som dominerer for transporten innen Europa. Stykkgods transporteres på både vei, bane og sjø, mens bulkvarer med lav verdi helst sendes på skip eller bane. Mindre kvanta sendes med bil. 

Båt benyttes ofte i internasjonale transportoppdragBåt benyttes ofte i internasjonale transportoppdrag.
Fotograf: Peter Frischmuth