Fagstoff

Regionalt

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Regionale transporter gir mulighet for andre transportmåter som bane og sjø i tillegg til vei. EU ønsker at man skal benytte sjø også i nærtransport, men det må vurderes ut fra forholdene på hvert enkelt sted og dessuten godsets transporttekniske egenskaper.

Tog benyttes ofte i regionale transportoppdrag	Tog benyttes ofte i regionale transportoppdrag.
Fotograf: Helge Sunde