Fagstoff

Lokalt

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Lokale transporter foregår nesten alltid med bil.

Klikker du her, kan du lese mer. Lastebilen er først og fremst et nærtransportmiddel, og rutevalg er et viktig moment i planleggingen. Det er alltid viktig å finne den ruta som gir minst ulemper som følge av transporten. Den korteste veien gir ofte minst forbruk av drivstoff, men ulempene for folk som bor langs veiene, blir kanskje unødvendig store. Lokale veier har også ofte begrensninger når det gjelder aksellast og vekt. Det viktige er derfor å finne den løsningen som totalt sett er best. 

 

Lastebilen er først og fremst et nærtransportmiddel	Lastebilen er først og fremst et nærtransportmiddel.