Fagstoff

Bulk- og tankgods

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Bulk- og tankgods transporteres i tanker og lukkede rom. Bulktransport betyr at godset transporteres uten emballasje, og både tørre og flytende stoffer kan transporteres på denne måten. Sement er et tørt stoff som transporteres løst i tanker, diesel er et vått stoff som også blir transportert i tank. Både skip, bane og biler kan utstyres for slike transporter.

Væsker som bensin, diesel og parafin kommer inn under bestemmelser om farlig gods. Bestemmelsene for farlig gods på vei heter ADR, for bane heter det RID og for sjø IMDG. Merk at ved veitransport kreves det at sjåføren har et kompetansebevis for ADR-transport.

Tankbil.Tankbil.
Fotograf: Vegard Grøtt