Fagstoff

Stort og tungt

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Transport av stort og tungt gods krever spesielle løsninger. Skal godset transporteres over lange avstander, benytter man ofte skip eller bane, mens man velger bil for kortere avstander. Politi og veimyndigheter må ofte kobles inn for å kunne gjennomføre transporten, og på vei krever slike transporter ofte en tillatelse, eller dispensasjon, fra veimyndighetene.

 

Transport som krever dispensasjonTransport som krever dispensasjon.
Fotograf: Tore Wuttudal