Fagstoff

Jord og stein

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Jord og stein er masser fra bygg- og anleggsvirksomhet og utgjør den største mengden av alle typer gods. Jord og stein transporteres i all hovedsak på bil over korte avstander, og da er bilene utstyrt med tipp og spesielle påbygg. Sand til betong blir i en del tilfeller transportert inn til betongblandeverk med båt, og da er båtene utstyrt med en gravemaskin på dekk.

Transport av jord og stein	Transport av jord og stein.
Fotograf: Erik Berglund