Fagstoff

Tømmer og trevirke

Publisert: 04.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Tømmer er uforedlet trevirke som brukes av sagbruk og i papirindustrien. Inntransport fra skogen skjer enten direkte med tømmerbiler, eller så blir tømmeret videresendt med bane og skip. Skipstransport av tømmer blir særlig benyttet ved import, det vil si fra utlandet og inn til Norge. Bearbeidet trevirke blir til bygningsmaterialer som selges i Norge eller blir eksportert til utlandet. Bil og bane er vanlige transportmidler, og nå kan man benytte flak – som er en lastbærer som har staker i stedet for vegger og tak. I veitransporten blir det krevd midtstaker.

Tømmertransport.Tømmertransport.
Fotograf: Tore Wuttudal