Fagstoff

Termogods

Publisert: 04.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Termogods er gods som krever temperaturregulering underveis. Slikt gods blir ofte kalt ATP-gods, og eksempler er frukt, grønnsaker, kjøtt og fisk.

Det er strenge krav til hvordan slikt gods skal transporteres, og ATP-avtalen angir bestemmelser for transportbeholder, kjøle-/varmeanlegg og transporttemperatur. Det er flere regelverk som kan regulere transporten og hvordan lasten skal behandles, blant annet forskrift om næringsmiddelhygiene. Termogods blir transportert i biler med aggregat, temperaturregulerte konteinere, spesielle fryseskip (reefers) og på fly.

Termobil	Termobil.
Fotograf: Veøy AS