Fagstoff

Mengde

Publisert: 05.02.2013

Godsmengde angis i tonn og m3 (kubikkmeter). Når godset er lett, eller voluminøst, regner man om volumet til kg og tonn. Omregningsfaktoren varierer etter transportmiddel og speditør.

Her ser du hvordan man regner om for ulike transportmidler:

Flyfrakt

1 m3 =   167 kg


Bil utland

1 m3 =   333 kg

1 lm = 1850 kg

Bil innland

1 m3 =   300 kg

1 lm = 2000 kg

Oversjø w/m

1 m3 = 1000 kg