Fagstoff

Transporttekniske egenskaper

Publisert: 04.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Når man skal planlegge transport av gods, er godsets transporttekniske egenskaper det første man må kjenne til.

Med godsets transporttekniske egenskaper mener vi de fysiske særtrekkene godset har som gjør det mer egnet for en transportform enn for en annen. Flytende gods må transporteres i tank, frysegods i temperaturregulerte transportmidler, stykkgods i lukkede rom og så videre.

Flytende gods må transporteres i tank.   Flytende gods må transporteres i tank.
Fotograf: Bertil Ericson
                            

De viktigste transporttekniske egenskapene er

  • tilstand (om godset er fast, flytende eller i gassform)
  • godsets egenvekt
  • ømfintlighet for påvirkning (som lukt, smak, fukt og mekaniske påvirkninger)
  • i hvilken grad godset har en skadeforvoldende evne, det vil si om det kan skade annet gods
  • godsets verdi og hvor lett det er å omsette
  • mengde av godset på kort og lang sikt, kollivekt med mer
  • godsets økonomiske bæreevne

Man må også tenke på hvilke transportmidler som er tilgjengelige på den strekningen man skal planlegge for, og hvilken transporttid som er akseptabel. For eksempel trenger ofte skips- og oljeindustrien kostbart gods som det haster å få levert, og da blir framføringstiden spesielt viktig.