Fagstoff

Gjennomgang av bussen

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Når bussen ankommer destinasjonen, er det viktig at sjåføren går gjennom bussen for å se om noen har glemt igjen ting. Gjenglemte ting må leveres hittegodsavdelingen eller tas vare på til eieren er oppsporet.