Fagstoff

Hvor mye

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Når man skal laste et kjøretøy, er det en del ting man må tenke over. Det er føreren som til slutt må gjøre den endelige planleggingen.

På busser klasse 1 og 2 vil bagasjen bli tatt med inn i bussen. På noen slike busser er det et bagasjestativ, ellers må bagasjen stå på gulvet. Ski og lange gjenstander kan være problematiske å plassere, men bussen er såpass høy innvendig at passasjeren kan holde denne typen bagasje oppreist.

På turkjøring der alle passasjerene skal være med på hele turen og ingen må ha ut kofferten sin underveis, er det ikke viktig hvordan man stabler bagasjen. Hvis man må stable i høyden, er det en god regel at man plasserer tunge og harde kofferter underst og myke og lette oppå.

Skal man kjøre rute eller fra flyplass til hoteller, må man laste bagasjen slik at det er lett å hente den ut alt etter hvor passasjeren skal av underveis på ruta.

I Norge er det vektbegrensninger på veinettet, og da kan bussen noen ganger bli for tung. I vognkortet er det oppgitt hvor mye nyttelast en buss kan ha. Hvis man overskrider dette, kan det medføre store gebyrer og kanskje bøter i tillegg. Totalvekten kjøretøyet maksimalt kan ha, kan være fastsatt på to måter.

Enten som summen av tillatte aksellaster, eller som den oppgitte tillatte totalvekt. Du skal bruke den summen som blir minst av de to.

To sider fra vognkortet til en bussTo sider fra vognkortet til en buss.
Opphavsmann: Statens vegvesen
 

   Tillatt totalvekt- Egenvekt med fører   = Nyttelast 

Tillat vekt per passasjer = Nyttelastantall sitteplasser -1

Vi regner 75 kg per person. Trekker vi det fra vekten over, får vi gjennomsnittlig bagasjevekt per passasjer.               

Vær oppmerksom på at vektgrensene på veier kan variere. Når du for eksempel kjører av en hovedvei, kan den veien du kjører inn på, ha andre og lavere vektgrenser.