Fagstoff

Passasjerliste

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Skal du til utlandet med passasjerer, skal alle passasjerene være ført opp i en passasjerliste.

Passasjerliste.Passasjerliste.
Forfatter: Per Haukeberg