Fagstoff

Kalkyle

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Som du har lært tidligere, er det ikke like lett å prissette et transportoppdrag som å prissette en vare.

Les om prisfastsettelse av transportoppdrag her.

Les om prisfastsettelse av persontransport her. 

Les om prisfastsettelse av turbiltransport her.