Fagstoff

Kalkyle

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Som du har lært tidligere, er det ikke like lett å prissette et transportoppdrag som å prissette en vare.

Les om prisfastsettelse av transportoppdrag her.

Les om prisfastsettelse av persontransport her. 

Les om prisfastsettelse av turbiltransport her.