Oppgave: Drøfte

Nobels fredspris til EU

Publisert: 05.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Grafikk: EU vinner Nobels fredspris

Nobels fredspris for 2012 tildeles EU. Tildelingen er svært omdiskutert, både internasjonalt og her i Norge. Du kan finne svar på en del av spørsmålene i de aktuelle sakene som det er lenka til her, men noe må du kanskje finne svar på andre steder.

 

Oppgave 1

  • Hva er Nobelkomiteens begrunnelse for å gi EU fredsprisen?
  • Hva er argumentet for å gi EU fredsprisen akkurat i disse tider med store uroligheter i flere av EU-landene?

 

Oppgave 2

  • Finn argumenter for å gi fredsprisen til EU.
  • Finn argumenter som går i mot å gi fredsprisen til EU.
  • Synes du EU har fortjent fredsprisen?

 

Oppgave 3

I Norge henger reaksjonene på fredsprisutdelingen stort sett sammen med om man er for eller imot norsk medlemskap i EU. Utenriksminister Espen Barth Eide og direktøren på Nobelinstituttet, Geir Lundestad, er av de som har uttalt at dette er særnorsk og at prisen ikke handler om Norge og EU, men om EU som et fredsprosjekt. Senterpartiet har sagt at de vil boikotte utdelingen fordi de ikke ser EU som en god fredssak. Senterpartiet er også motstandere av norsk medlemskap.

 

  • Drøft i klassen hvorvidt nordmenn er sneversynte når det gjelder EU.

 

Quiz

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
  

Relatert innhold

Aktuelt stoff