Fagstoff

Raskeste rute

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Skal man planlegge en rutetrasé, er det viktig å tenke på hvordan beboerne i området skal få god nok transportstandard.

 

Folk går på buss
Fotograf: John Petter Reinertsen

Med transportstandard mener vi hvor enkelt det er å komme seg fram til bussen, hvor ofte bussen går, hvilket materiell som benyttes, og – ikke minst – reisetid til endepunkt. I mange tilfeller bør man både ha planlagt og ha etablert transportløsningene når et område blir bygd ut. Hvis ikke finner beboerne seg andre transportløsninger, og det blir vanskelig å få kundegruppen til å endre transportmønster seinere.