Fagstoff

Transport til et mål

Publisert: 04.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Det er forskjell på å planlegge en tur som har et mål som ligger etter reisen, og en tur som har selve reisen som målet.

Når passasjeren skal reise fra A til B, er det det å komme fram til B som er målet. Da er ikke passasjeren interessert i mange stopp underveis, han ønsker å komme fram raskt og på en behagelig måte.

Informasjon om tid er viktigInformasjon om tid er viktig. 

Er reisen kort, kreves det mindre komfort enn om reisen er lang. Opplysninger om reisens forløp og antatt ankomst er viktig informasjon som passasjeren ønsker og verdsetter enten reisen er lang eller kort. Det samme gjelder annonsering av holdeplasser. På lengre reiser vil tilleggsgoder som for eksempel kaffe og aviser bli verdsatt.