Fagstoff

Egnet transportmiddel

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Klasse 1–3 buss

Når du nå har fått kjennskap til gruppa du planlegger transport for, er det på tide å velge transportmiddel. 

Vi holder oss fortsatt til veitransport, da det bare er der du har et fritt valg. Klikk her for mer stoff om busser. I kjøretøyforskriften er buss definert som bil for persontransport med over 8 sitteplasser i tillegg til førerplassen. Alle busser må godkjennes til sitt bruk, og busser deles inn i tre klasser. 

Klasse 1 – bybussKlasse 1 – bybuss.
Fotograf: Leif Jørgen Ulvatne

Klasse 1 er busser som har mer enn 45 % ståplasser. Dette er typisk bybusser med lavt innsteg og store dører, og setene er plassert både på tvers og på langs av kjøreretningen. Rullestoler plasseres med ryggen mot ryggen på en seterekke, og det skal være lav knapp for stoppvarsel og en nedfellbar sperre som gjør at rullestolen ikke kan velte.

Klasse 2 – «forstadsbuss»Klasse 2 – «forstadsbuss»
Fotograf: Leif Jørgen Ulvatne

Klasse 2 er busser som har opptil 45 % ståplasser. Disse bussene har lavt innsteg, store dører og dårligere komfort enn klasse 3-busser. Busser i klasse 2 kalles ofte for «forstadsbusser» og har noe bedre komfort enn bybusser. Rullestolplassen er innrettet som for klasse 1-buss.

Klasse 3 – langdistansebussKlasse 3 – langdistansebuss.
Fotograf: Øyvind Engan

Klasse 3 er busser som brukes på lengre ruter og bare har sitteplasser. Busser i klasse 3 har ofte det samme materiellet som brukes til turkjøring; her finner du normalt toalett, sikkerhetsbelter, kaffemaskin, leselys og stor bagasjeplass nederst. Når bussen brukes i rute, skal det finnes plass for å sikre rullestol.

Skal turen gå til Tyskland, kan man vurdere busser som er godkjent for 100 kilometer på tyske motorveier. Det er knyttet en del krav til hvordan bussen skal være utstyrt for å få Tempo 100-godkjenning (T-100). En slik godkjenning varer i tre år.