Fagstoff

Internasjonalt

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Når man skal planlegge for internasjonal transport, bruker man de samme verktøyene som for lokal og regional transport.

For internasjonal transport i EU må man i tillegg til løyve være sikker på at man har fellesskapstillatelse. Dette er et dokument som utstedes av Statens Vegvesen, vegdirektoratet, som og gir rett til å utøve transport på territoriene til land tilknyttet EU. Her finner du søknadsskjema.  

På visse vilkår kan man også utøve transport innenfor EU, det vil si drive kabotasje. Kabotasje betyr at man tar på nye passasjerer et sted i EU og transporterer de til et annet sted i EU. Adgangen til kabotasje har tidsavgrensning. Du kan lese mer om dette her.

Er det best å legge turen over Svinesund? Er det best å legge turen over Svinesund?
Fotograf: Ole-Martin Grav

Man må også ta standpunkt til hvilken rute man skal velge. Skal man for eksempel ta ferge eller ikke? Hvilken ferge man eventuelt velger, er et kostnadsspørsmål, men når det for eksempel er over et visst antall passasjerer i en buss, går bussen fritt.

Kjøre- og hviletidsreglene er de samme over hele Europa, og det er viktig at planleggingen tar hensyn til disse. Noen fergeturer er så lange at sjåføren får en godkjent døgnhvil om bord. For turkjøring er det spesielle regler for ukehvil som man må kjenne til, og det er viktig å lese reglene før man reiser.

Er det best å velge ferge ut av Norge?Er det best å velge ferge ut av Norge?
Fotograf: Bjørn-Owe Holmberg

Å planlegge å gjennomføre transport i andre land krever at du setter deg inn i de lovene og reglene som gjelder for utøvelsen av virksomheten i det aktuelle landet. Selv om man reiser i EU, kan reglene for utøvelsen av yrket som transportør være forskjellige.

I EU kreves det passasjerliste som viser hvem som befinner seg i bussen. Det kreves også en dokumentasjon på hva som er destinasjonen for reisen, og hvilken rute man skal kjøre dit. Dagsetappene skal være oppgitt med antall kilometer.

Enkelte steder kan det være et poeng å velge overnattingssteder som har trygg parkering. Flere steder i Europa er utsatt for transportkriminalitet, og da er det greit å velge sikre alternativer – og det bør man ta med allerede i planleggingen.

Trafikkreglene og trafikkulturen er også forskjellig alt etter hvilket land man skal planlegge reise i. Les denne artikkelen, så vil du forstå dette bedre. Du kjenner sikkert også til Euro 1–6 kravene til utslipp fra dieselkjøretøyer. I arbeidet med å bedre luftkvaliteten i Europa er det nå også innført miljøsoner som kalles LEZ-soner, som står for Low Emission Zone. Man må utstyre bilen med oblat som viser hvilke soner kjøretøyet kan ferdes i. Mer om dette kan du lese her.

Som du ser, er det mye man må ta hensyn til, og det er lurt å forhøre seg med andre som har planlagt turer til utlandet før. Bruk gjerne Google Earth og Street view, det kan være nyttige redskaper i planleggingsarbeidet.