Fagstoff

Regionalt

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Regional transport betyr at transporten starter i en region og ender opp i en annen. En reise fra Østlandet til Vestlandet er en regional transport. De samme forutsetningene gjelder for regional planlegging som for lokal.

Når man skal planlegge regionale transporter, er det naturlig å finne den veien til målet som tilfredsstiller kravene våre på best måte. Det raskeste vil i de fleste tilfellene være å følge hovedveiene. Skal man ha stopp ved severdigheter på reisen, må man finne ut om stedet er tilgjengelig for store og tunge kjøretøyer.

Dagens busser kan være for høye for noen underganger og tunneler, men på hovedveiene skal en høyde på 4 meter iallfall kunne gå fint. Statens vegvesen har kart og kan informere om slike begrensninger.

Aksellasten kan også by på problemer. Moderne turbusser er i dag såpass tunge at det ikke er sikkert de kan brukes på lavere bruksklasser eller veier med en lavere tillatt aksellast enn 10 tonn. Derfor er det viktig å vite hva som er tillatt på de veiene man planlegger å ferdes.

Buss på ferge
Fotograf: Helge Sunde
 

Mange strekninger er fergefri, men ofte er det nødvendig å ta en ferge. I noen tilfeller har rutetransport fortrinn og kan reservere plass, men det vanligste er å stille seg i fergekø. Hvis man planlegger slik at det inngår ferge, er det smart å legge inn såpass god tid at man kommer langt fram i køen og dermed er sikker på å komme med.

Nyttige verktøy man kan bruke når man planlegger slik transport, er ruteplanleggere. Klikker du her, kommer du til ruteplanleggeren til Norges Automobilforbund. Det er lurt å planlegge etappevis. Et av de beste hjelpemidlene når man skal planlegge en rute, er kanskje Google Earth, som ligger gratis på Internett. Her kan du planlegge, klikke på bildet og få informasjon om stoppesteder med telefonnummer, få høydekurvemeter og mye mer. En GPS-navigasjonsenhet er også et godt hjelpemiddel i planleggingen.