Oppgave: Arbeidsoppdrag

Gruppearbeid i fortellingsteori

Publisert: 05.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Caught Reading

Fortellingsteori er en viktig del av lærestoffet i kommunikasjon og kultur 2. Her er et forslag til et gruppearbeid med utgangspunkt i roman-, film- og reklametekster.

Tidsbruk: Bruk en fagdag (6–7 skoletimer) samt en dobbelttime til framføring.
Beregn ca. 12 - 15 minutter per gruppe (med 4 medlemmer) til muntlig framføring.
VurderingÅ vurdere en muntlig framføring  og/eller se vurderingsskjema under.

 

Aktuelle kompetansemål:

 • gjøre rede for ulike teorier om forholdet mellom kultur og tekst
 • forklare hvordan tekster er bygd opp av grammatiske, tekstuelle og estetiske elementer
 • drøfte forholdet mellom tekst og virkelighet i fiksjonstekster og sakprosatekster
 • velge ut og bruke egnede analysemetoder fra ulike tekstteorier på forskjellige typer tekster
 • gjøre rede for samspillet mellom ulike uttrykksformer, som språk, bilde, musikk og grafikk i sammensatte tekster fra ulike medier
 • gjøre rede for fenomenene tradisjon, modernitet og postmodernitet

http://www.udir.no/kl06/KKM1-01/Hele/Kompetansemaal/Kommunikasjon-og-kultur-2/

Tekster

Gruppe 1: Kortfilmen Min bestemor strøk kongens skjorter (finnes på Filmrommet.no for skoler som abonnerer)
Gruppe 2: Filmen High School Musical (finnes trailere på nettet)
Gruppe 3: Utdrag fra romanen Før jeg brenner ned av Gaute Heivoll Før jeg brenner ned
Gruppe 4: Reklamer fra Statoil
StatoilHydro: Helter
Helter 
Statoil: Morgendagens helter – skolestart
Morgendagens helter 
Gruppe 5:
Kvikk Lunsj – Takk for turen:
Takk for turen 

Oppgaver som gjelder for alle gruppene

Analyser teksten(e) ved å bruke relevant fortellingsteori, og kommenter teksten(e) i forhold til fenomenene tradisjon, modernitet og postmodernitet.

Gruppa må tenke gjennom hvilke teorier eller analysemetoder som kan være relevante i arbeidet med teksten, for eksempel:

 • Diskurs og retorikk
 • Forholdet mellom tekst og virkelighet
 • Tradisjon, modernitet, postmodernitet
 • Analyse av sammensatt tekst (filmanalyse)
 • Forteller, forfatter, tekst, leser (fortellingsteori)
 • Fortellingens struktur: Hollywoodmodellen, Propps funksjoner, aktantmodellen
 • Grunnfortellinger og nøkkelfortellinger

Vurdering

Se Å vurdere en muntlig framføring 

Her er noen vurderingskriterier  for muntlig framføring (momentene under faglig innhold og struktur teller mest, ettersom dere har noe begrenset tid til å øve):

VurderingskriterierVurderingskriterier