Fagstoff

Lokalt

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Når transport skal planlegges lokalt, er det flere ting man må passe på.

For det første må man avklare om transporten er løyvepliktig. Det er yrkestransportloven som regulerer dette. Klikk på lenken, så finner du svaret i loven.

Man må også avklare grunnlaget for virksomheten. Hvis ruta er ny eller går etter en ny trasé, må man kartlegge influensområdet og trafikkgrunnlaget i ruta. Med influensområdet menes det området ruta vil betjene. I byer vil dette være nær kjøreruta og kanskje 5–10 minutters gåavstand fra denne. Blir gåavstanden for lang, vil kundene søke etter andre transportformer som oppleves som enklere.

Når det utvikles nye bydeler, er det viktig at man utvikler et godt transportapparat samtidig med bebyggelsen, slik at kundene venner seg til transporttilbudet. Hvis ikke vil andre transportformer vinne fram, og det blir vanskeligere å få kundene til å reise kollektivt.

Mange severdigheter er vanskelig tilgjengelige med store og tunge kjøretøy.Mange severdigheter er vanskelig tilgjengelige med store og tunge kjøretøy.
Fotograf: Dag Røttereng
  

Lokale turer kan være enkle å planlegge. Ta et fornuftig veivalg som gjør miljøulempene transporten medfører, så små som mulig. Husk også på at det kan være aktuelt å besøke severdigheter, og at en del slike steder er vanskelig tilgjengelige med store og tunge kjøretøyer. Pass derfor på at veien man skal kjøre, er farbar med det kjøretøyet transporten krever. Se denne filmen fra Trollstigen.

Er det transport om natten som skal planlegges, vil det være naturlig å tenke gjennom hvem som skal utføre transporten.