Fagstoff

Ungdom

Publisert: 30.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Selv om de fleste ungdommer er hyggelige mennesker, kan de være en mer utfordrende gruppe å transportere enn små barn.

Når man planlegger transport av yngre mennesker, må man være forberedt på høy latter, høylytt prating, musikkspilling og at de ikke alltid hører etter eller følger det som blir sagt og bestemt. Sjåføren bør derfor være en som kan snakke med ungdommen og få respekt. Det bør også være med foresatte som kan sette grenser.

Skoleelever går på skolebussen om morgenen
Fotograf: Sigmund Krøvel-Velle

Det kan også være vanskelig å få samlet gruppa igjen etter stopp, for da går de gjerne på toalettet, handler litt og så videre. Det er derfor viktig at ting blir klargjort og presisert på forhånd.

Klikk her og se på videoen, så vil du få et bilde av hvilke utfordringer som er knyttet til transport av ungdom.