Fagstoff

Antall

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Et utgangspunkt når man planlegger å transportere mennesker, er antallet som skal transporteres. Ut fra gruppens størrelse velger man det kjøretøyet som passer.

Midibuss.	Midibuss.
Fotograf: Leif Jørgen Ulvatne
     LeddbussLeddbuss.
Fotograf: Leif Jørgen Ulvatne