Fagstoff

Planlegging, gjennomføring og avslutting av et transportoppdrag

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

En populær definisjon på logistikk er «aktiviteter for å få riktig vare fram til riktig sted, i riktig mengde, til riktig tid, i riktig stand og til riktig pris». Som du ser, er det mange faktorer som inngår i dette, og transport er en del av kjeden.

Du kjenner sikkert til flere av elementene som inngår i denne definisjonen. Planlegging av transportoppdrag vil være å tilby en transporttjeneste som tilfredsstiller kundens behov – enten det gjelder person eller gods.

Bryggen i Bergen
Fotograf: Roger Hardy
 

Vi kan også si at når vi transporterer varer eller mennesker, så tilføres disse en stedsnytte og en tidsnytte. For persontransport vil tidsnytten være redusert eller ikke være til stede om passasjeren kommer for seint fram. Det har også hendt at passasjeren har havnet på feil sted. Da blir stedsnytten fraværende.

Rød lastebil
Fotograf: Volvo Trucks Corporation
 

Tenk deg en transport av aviser. Nyheter er ferskvare, og hvis avisene kommer fram for seint, er varen verdiløs. Ut fra dette ser vi at det er viktig å planlegge transporten slik at vi oppnår både stedsnytte og tidsnytte, for at transporten skal være tjenlig.

Vi skal nå se litt nærmere på planlegging av transportoppdrag. Klikk på bildene nedenfor, så kan du finne ut mer om hvert enkelt stadium i planleggingen. Vi vil i hovedsak rette oss mot veitransporten utenfor rute.

Persontransport   Godstransport
Bryggen i Bergen.
Fotograf: Roger Hardy
Rød lastebil.
Fotograf: Volvo Trucks Corporation