Fagstoff

Bruk av tekniske hjelpemidler under transport

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Parkeringsplass for buss på Haukelifjell

Her lærer du at du bør være observant og bruke de tekniske hjelpemidlene du selv har kontroll over, i situasjoner der dette kreves.

Betalingsterminal  

 

 

 

 

 

Kvinne betaler på bussen
Fotograf: Per Haukeberg
  

 

 

 

Symbol for barnevogn og rullestol
Fotograf: Per Haukeberg
 

Ved uttak av vogn må du klargjøre billettmaskinen. Dette gjør du ved å logge deg inn etter gjeldende prosedyre. Om du kjører lengre ruter, må du i tillegg logge deg inn på kjøretøyets fartsskriver ved hjelp av sjåførkortet.

Under kjøring skal du ha blikket festet på trafikken. Du kan også måtte informere passasjerer underveis ved å bruke mikrofonen. Du skal vente med å informere til du kommer ut av sterkt trafikkerte gater. Om du vet at du nærmer deg et tett trafikkert område, bør du informere i god tid før det skjer. Ved kjøring inn mot enkelte større terminaler, for eksempel Oslo bussterminal i Galleri Oslo, skal du ringe trafikkadministrasjonen på avtalt nummer for å få tildelt ankomstplattform.

Når passasjerer stiger på, skal du billettere og hjelpe passasjerer som trenger det, med bagasjehåndtering og ombordstigning. Når mindreårige barn stiger på, bør du notere telefonnummeret til de foresatte ved avgangs- og ankomstholdeplassen, slik at de kan varsles om ingen er til stede når barnet når fram til reisemålet sitt.

Du skal tilby deg å hjelpe passasjerer med spesielle behov (blinde og svaksynte, døve, eldre, personer som bruker krykker, rullestolbrukere, passasjerer med barnevogn), og du skal respektere dem om de ønsker å klare seg selv.   

Etter endt tur skal du gå gjennom bussen og sjekke om noen har glemt igjen noe. Når du finner hittegods, skal du behandle dette i samsvar med lov om hittegods. Du merker godset med funnsted, dato og tidspunkt før du signerer. Deretter leverer du hittegodset til trafikkadministrasjonen på avtalt sted. Mange kollektivselskap har egne lapper for merking av hittegods. Sørg i så fall for at du har med deg slike.