Fagstoff

Hjelpemidler ved persontransport

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Parkeringsplass for buss på Haukelifjell

Her lærer du om ulike tekniske hjelpemidler som moderne busser er utstyrt med, og litt om bruken av dem.

Alle transportkunder forventer i dag å få oppfylt sine transportbehov på en god måte. Transportkunder har imidlertid ulike behov. For å kunne innfri disse på en god måte må du være i stand til å identifisere behovene. Til disposisjon for å innfri behovene har du

  • tekniske hjelpemidler i bussen
  • deg selv
  • din arbeidsgivers administrative støtteapparat
  • infrastrukturen rundt deg

Tom buss
Fotograf: Øyvind Engan
 

Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over de viktigste hjelpemidlene. Tabellen er utformet som sjekkliste som både serviceavdelingen og du selv kan bruke for å kontrollere at hjelpemidlene er ok. Mange hjelpemidler må kontrolleres før uttak av buss. Mye av utstyret i en buss betjener passasjerene selv, og slikt utstyr bør derfor fungere. Det er irriterende for en passasjer om ikke leselyset fungerer en mørk kveld. Det er også irriterende om bussklokka viser feil tid, eller om annet utstyr ikke fungerer som det skal. Overalt hvor sikkerhetsbelter er montert, er det påbudt å bruke dem. Ofte kan det være mangler ved sikkerhetsbeltene. Slike mangler må utbedres før vognen settes i trafikk.

Hjelpemidler

Brukere som hjelpemidlet er beregnet på

OK? (Ja/Nei)

Overvåkingskamera

Sjåfør

 

Kjettinger

Sjåfør ved glatt føre

 

Sandstrøer

Sjåfør ved glatt føre

 

Brannslokker

Sjåfør

Dato sist sjekket?

Mikrofon

Alle

 

Klokke

Alle

 

Førstehjelpsutstyr

Alle

 

Bagasjerom

Passasjerer med bagasje

 

Kneling/lasterampe

Brukere med stokk og krykker, eldre passasjerer, passasjerer med barnevogn, rullestolbrukere

 

Billettmaskin

Passasjerer som ikke har forhåndsbetalt

 

Hittegodslapper

Alle

 

«Jeg reiser alene»-lapp

Barn som reiser alene

 

Kortlesere

Alle

 

Toalett

Alle

Toalettpapir? Håndsåpe?

Kaffe- og temaskin

Voksne langreisepassasjerer

Vann, kopper, filter?

Sikkerhetsbelter

Alle, der belter er montert

 

Stoppknapper

Alle

 

Regulerbare seter

Alle

 

System for automatisk holdeplassannonsering

Alle

 

Teleslynge

Døve

 

Rullestol- og lasterampe

Rullestolbrukere og passasjerer med barnevogn

 

Internett

Pc- og mobiltelefonbrukere med internettsamband

 

Bussykeposer

Alle

 

Søppelposer

Alle

 

Leselys i hattehylle

Alle

 

Temperaturregulering – aircondition

Alle

 

Skilt for neste stopp/holdeplass

Alle (unntatt blinde og svaksynte)

 

Tidstabeller

Alle

 

Skiftplaner

Sjåfører

 

Vognplaner

Sjåfører

 

Tabell: Oversikt over hjelpeutstyr som må fungere i en buss

Selskapet du arbeider i, vil gi deg opplæring i bruken av de ulike tekniske hjelpemidlene. De personlige hjelpemidlene du har, må du være bevisst på å bruke riktig i de ulike situasjonene som kan oppstå.

Oppgaver