Fagstoff

Langtransport av fotosynteseprodukter

Publisert: 16.01.2013, Oppdatert: 04.08.2017
Svarthyllblad

Vanntransporten i karplantener går i én retning: fra røttene gjennom plantenes vedvev og ut i lufta,. Organiske stoffer som sukker transporteres på sin side i flere retninger. Karbohydrater som sukker og stivelse lages i bladene under fotosyntesen og transporteres til forbrukssteder som knopper og skudd eller til og fra lagringssteder som røtter. Denne transporten foregår i silvevet.

Silvev (floem)Transportceller i silvevet. 

Sukrose transport i planterInn- og utlasting av sukker til og fra silvevet.

Video av trykkstrømsmodellen.

Silvevets oppbygning

Silvevet (floemet) hos blomsterplantene inneholder silrørselementer og følgeceller. Dette er levende celler i motsetning til transportcellene i vedvevet.

Silrørselementene består av celler uten cellekjerne og andre viktige organeller. De er forbundet med hverandre via silplater og har redusert cytoplasma. Silrørselementene er også forbundet og jobber tett sammen med følgeceller. Følgecellene har alle organellene intakt og leverer de nødvendige organiske molekylene.

Inn- og utlasting av sukker til og fra silvevet

Sukker i form av sukrose lastes aktivt inn i følgecellene i silvevet fra produksjonsstedet ("source") og aktivt ut fra følgecellene til lagrings- eller forbrukssteder ("sink"). Denne energikrevende prosessen går enten via plasmodesmataPlasmodesma er en åpning gjennom celleveggen fra en plantecelle til en annen. En plantecelle har flere plasmodesmata som danner forbindelser til cytoplasmaet i nabocellene. Gjennom disse tynne kanalene foregår det både kommunikasjon og transport.Plasmodesma.   eller via cellevegger og mellomrom mellom cellene.

Trykkstrømsmodellen

Den høye sukkerkonsentrasjonen i silvevet ved produksjonsstedet fører til at vann trenger inn i silvevet fra vedvevet ved osmose. På denne måten oppstår det et trykk som driver vannstrømmen mot områder med lavere sukkerkonsentrasjon og følgelig lavere trykk. Sukkeret følger passivt med denne vannstrømmen. De oppløste stoffene og væsken beveger seg altså sammen (massebevegelse). Denne forklaringen kalles trykkstrømsmodellen. Bevegelsene av oppløst sukker antas å skje gjennom en kombinasjon av både aktiv og passiv transport.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
Trykkstrømsmodellen i planter.
Forfatter: Hanne Hegre Grundt
 

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig

Fagstoff