Begrep

Vannmolekylet – polart

Publisert: 16.01.2013, Oppdatert: 21.07.2017

Polart vannmolekyl Vannmolekylet (H2O) består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom. Vannmolekylet har like mye positiv som negativ ladning, men ladningene er ujevnt fordelt. Oksygenatomet trekker mer på elektronene enn hydrogenatomet.
Det er derfor en svak negativ ladning rundt oksygenatomet og en svak positiv ladning rundt hydrogenatomene. Dette gjør at vannmolekylet er polart.

Kohesjon 

 

På grunn av polariteten trekker vannmolekylet på andre vannmolekyler slik at det dannes hydrogenbindinger mellom det negative oksygenatomet og de positive hydrogenatomene til andre vannmolekyler.