Fagstoff

Opptak og korttransport av vann og næring i planter

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.08.2017
Rot

Karplanter tar opp av vann og næringsstoffer gjennom røttene. Næringsstoffene tas aktivt opp fra jorda, og vannet følger passivt etter. Ledningsvevet som frakter vann og næring videre rundt i planten, ligger i sentralsylinderen i rota. Korttransport inn til ledningsvevet og ellers i planten skjer via cellevegger, cellemellomrom og egne åpninger i celleveggene.

Osmose – animasjon.

Tverrsnitt av rotTverrsnitt av rot.

Opptak av mineraler fra jorda.Mineraler tas opp fra jorda ved aktiv transport. 

RotspissElektronmikroskopbilde av rotspiss med rothår.  

MykorrhizaMykorrhiza, samliv mellom sopp og planterøtter, gir fordeler for begge parter.

Diffusjon og osmose

Diffusjon er når stoffer beveger seg fra et sted med høy konsentrasjon til et sted med lavere konsentrasjon, og er sentral for all transport i planter.

Osmose er diffusjon av vann gjennom en halvgjennomtrengelig membran. Slike membraner slipper gjennom vannmolekylene, men ikke de oppløste stoffene som skaper konsentrasjonsgradienten. Transport med en konsentrasjonsgradient er passiv og krever ikke energi. Transport mot en konsentrasjonsgradient er aktiv og krever energi.

Korttransport

Vann og oppløste stoffer transporteres mellom naboceller og nærliggende vev på tre ulike måter eller ved en kombinasjon av disse. Transport i røttene er et eksempel på slik korttransport og kan gå

  • via cellevegger og cellemellomrom (apoplast vei)
  • gjennom åpninger i celleveggene som kalles plasmodesmata, som binder sammen cellenes cytoplasma (symplast vei)
  • gjennom cellene, fra en celle til en annen, via celleveggene (transmembran vei)

Opptak av vann og mineraler  

Opptak av vann og næringsstoffer

Ledningsvevet ligger i rotas sentralsylinder, omgitt av innerhud, bark og ytterhud. Langtransporten kan først begynne når vann og oppløste stoffer er kommet inn til sentralsylinderen. Viktige mineraler, som natrium, kalsium og fosfor, tas aktivt opp som ioner fra jorda gjennom rothårene, som er små utposninger på ytterhudcellene. Når mineralene er tatt opp, skapes en konsentrasjonsgradient, og vannet følger passivt etter ved osmose.

Cellene i innerhuden er omgitt av casparyske bånd som er ugjennomtrengelige for vann. Væsken tvinges på denne måten gjennom en selektiv cellemembran, slik at skadelige stoffer filtreres bort. Båndene hindrer også vann og mineraler i å lekke ut igjen.

Mykorrhiza

De fleste planter har et nært samliv med en sopp som kalles mykorrhiza (sopprot). Soppen sørger for et mer effektivt vannopptak fordi den øker røttenes overflate. Soppen bidrar også til mineralopptaket, spesielt av fosfor, og beskytter planterøttene mot insektangrep, bakterier og skadelige sopper. Soppen får organisk næring fra plantens fotosyntese i retur.