Fagstoff

Transport i planter

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 02.08.2017
Bregneskog

Plantene inntok landjorda for nesten 500 millioner år siden. Overgangen fra et liv i vann til et liv på land bød på mange utfordringer, blant annet uttørking og transport av vann og oppløste stoffer. Utviklingen av et indre transportsystem har vært helt avgjørende for karplantenes, og spesielt blomsterplantenes, suksess på landjorda.

Rødalger og brunalger i fjæresonen.Algene tar opp det de trenger av næring, direkte fra vannet og gjennom overflaten ved diffusjon. 

BjørnemoseBjørnemosene er spesielle fordi de har celler med en viss ledningsevne i en sentralsylinder i stengelen. 

Blomsterknopp med kutikula.Blomsterknopp med et vanntett vokslag (kutikula) som hindrer fordampning. 

Ledningsvev hos solsikkeMikroskopbilde av en solsikkestengel, hvor den svarte påtegnende ringen viser ledningsvevet, som består av silvev og vedvev.

Vann- og næringsopptak hos alger og moser

Algene lever i all hovedsak i vann og har ikke noe eget transportsystem. De er omgitt av vann med oppløste næringsstoffer og tar dette opp direkte gjennom overflaten ved diffusjon.
   
Mosene mangler ekte ledningsvev og røtter og tar opp vann og næringsstoffer stort sett gjennom overflaten. De fleste mosene er derfor bare ett cellelag tykke. Mosenes størrelse er begrenset av at de mangler et effektivt transportsystem.

Fare for uttørking

Faren for uttørking er en av de største truslene landplantene står overfor. Mosene vokser ofte i fuktige miljøer, og mange vokser i tette tuer for å redusere fordampningen. De tåler likevel delvis å tørke ut.

Karplantene har ytterst et vanntett vokslag, kutikula, som hindrer fordampning. Spalteåpninger på bladoverflaten sørger for at plantene kan drive gassutveksling. Dette er helt nødvendig for fotosyntese og celleånding, men åpne spalteåpninger fører også til vanntap. Sporene hos mosene og karsporeplantene og pollenet hos frøplantene spres i luft og er omgitt av et beskyttende lag som hindrer uttørking.

Karplanter: utvikling av ledningsvev

Karplantene har utviklet et indre transportsystem for vann og oppløste stoffer. Dette ledningsvevet (kar) består av vedvev (xylem) innerst, som transporterer vann og oppløste mineraler. Ytterst ligger silvevet (floem), som transporterer fotosynteseprodukter og andre organiske forbindelser. Ledningsvevet har også en viktig støttefunksjon.

Ledningsvevet er litt ulikt bygget hos de ulike karplantegruppene, og det er generelt mer avansert utformet hos de dekkfrøede blomsterplantene. Ledningsvevet ligger vanligvis i en ring, men er spredt i stengeltverrsnittet hos de enfrøbladede blomsterplantene.

Relatert innhold

Faglig