Aktualitet

EU som omdiskutert fredsprisvinner

Publisert: 05.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

VIDEO: Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland leser kommiteens begrunnelse for tildelingen.  

logo aktualitet  

Grafikk: EU vinner Nobels fredsprisEN FREDSBYGGER: At det europeiske samarbeidet i EU har fått Nobels fredspris, både overrasker, begeistrer og setter sinnene i kok. Noen forskere håper tildelingen kan styrke EUs rolle som fredsbygger.     

 

 

 

 

 

EU-president Herman Van RompuyBEÆRET OG TAKKNEMLIG: Herman Van Rompuy har vært EUs president siden 2009. Han ønsker å ha med seg regjeringssjefer fra alle de 27 medlemslandene når nobelprisen skal deles ut i Oslo 10. desember.   

 

 

 

Les mer om: Nobels fredspris - Den norske Nobelkomite   

 

 

 

 

EurosymbolEUROKRISEN: Nobelkomiteen mener EU har bidratt til fred både øst og vest i Europa, men ifølge fredsforskere har Unionen vært lite aktiv når det gjelder å løse konkrete konflikter de siste årene, både i og utenfor EU. Det påpekes også at EU først og fremst har brukt krefter på den økonomiske integrasjonen.

Fred og forsoning

– EU har bidratt til at Europa har endret seg fra å være et krigens kontinent til å bli et fredens kontinent, sa Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland, da Nobels fredspris ble kunngjort i år.

Han viste til den historiske utviklingen fra forholdet mellom Tyskland og Frankrike like etter den andre verdenskrig, til utvidelsene av EU gjennom årene. På spørsmål om fredsprisutdelingen til EU kunne bidra til å skape mer fred og forsoning i Europa, sa Jagland at Nobelkomiteen ikke alene kan løse Europas problemer, heller ikke den økonomiske krisen.

– Men jeg minner om hva som kan gå tapt hvis dette samarbeidet faller sammen, uttalte Jagland.

Skapte diskusjon

EU-president Herman Van Rompuy var beæret og takknemlig over å bli tildelt Nobels fredspris.

– Det er en anerkjennelse av det politiske grunnlaget EU er bygget på, sa Van Rompuy etter tildelingen.

Nobelkomiteen kan sies å gå tilbake til selve kjernen i EU-samarbeidet, nemlig spredningen av fred og velstand i Europa, ved å gi prisen til unionsprosjektet. Likevel måtte Jagland tåle knallhard kritikk for tildelingen.

Kritikk for tidspunktet

Flere mener at tidspunktet for prisen ikke er riktig.
– Jeg stiller meg undrende til at EU er fredsprismottaker akkurat i 2012. Det er fordi EU er en institusjon som er inne i en dyp krise, først og fremst en økonomisk krise. Vi vet at økonomiske kriser har et stort konfliktpotensial, og vi har sett det gjennom voldelige protester i mange land den siste tiden, sier Prio-direktør Kristian Berg Harpviken til NTB.

– EU er i dag mer konfliktskapende enn konfliktdempende, sier generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité Kate Hansen Bundt.

Studenter demonstrerer i AthenSINTE STUDENTER: Mens Thorbjørn Jagland kunngjorde at EU hedres med Nobels fredspris, marsjerte greske studenter gjennom gatene i Aten i protest mot nedskjæringer. Mange grekere mener EU bidrar til problemene de opplever, og da kan det være vanskelig å forstå at Unionen blir feiret med en gjev pris.    

Andre verdige kandidater

Den svenske professoren Peter Wallensteen mener i likhet med en rekke andre eksperter på fred og konflikter at Nobelkomiteen hadde langt verdigere kandidater å velge mellom.

– EU består av tjenestemenn som er høyt betalt for å få til samarbeid. Til sammenligning finnes det frivillige organisasjoner som jobber mot vold og korrupsjon, og som ofrer mye mer, sier Wallensteen.

Oppgaver

Aktuelt stoff for